Statistik Penduduk Berdasarkan Agama

No Statistik Jumlah Laki-laki Perempuan
1 ISLAM - - -
2 KRISTEN - - -
3 KATHOLIK - - -
4 HINDU - - -
5 BUDHA - - -
6 KHONGHUCU - - -
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya - - -
Jumlah 0 0 0